EJECUTIVOS (2008)

David Moreno composa i produeix la música.

Espectacle fet a mida per ICEX, produit per Mutis.